Onderzoek: ‘Plants for joints’

Een effectieve therapie ontwikkelen om welvaartziektes terug te dringen

De meest voorkomende chronische aandoeningen zoals artrose, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, maar ook reuma (in het algemeen) zijn gerelateerd aan een bepaalde leefstijl: een voedingspatroon dat rijk is aan dierlijke producten, suiker en bewerkte voeding, te weinig beweging, stress en roken. Reade probeert met de onderzoekslijn ‘Plants for Joints’  een kosteneffectieve therapie (leefstijlprogramma) te ontwikkelen gericht op de oorzaak van welvaartsziektes.

Gewrichtsaandoeningen staan niet zo scherp op het netvlies als kanker en hart- en vaatziekten, omdat zij op het oog niet direct dodelijk zijn. Uit ervaring weten we echter dat de kwaliteit van leven dramatisch daalt als gevolg van ernstige pijn in de gewrichten. Naast medicatie, fysiotherapie, psychotherapie en chirurgie is het van belang dat patiënten leren goed voor zichzelf te zorgen. Zelf de regie hebben blijkt effectief voor de gezondheid.

Het wetenschappelijk onderzoek start met twee van de drie meest voorkomende gewrichtsaandoeningen: artrose en reumatoïde artritis. Als blijkt dat het leefstijlprogramma effectief is, streeft Reade er naar het programma beschikbaar te stellen aan al haar cliënten. Zowel in de eigen kliniek alsook bij andere zorginstellingen.

Meer lezen over de oorsprong van Plants for Joints? Lees: Wendy Walrabenstein, onderzoeker bij Reade, over Blue Zones, het effect van leefstijl en de oorsprong van Plants for Joints