We zijn erg trots op onze ambassadeurs die helpen bij de promotie van Reade Foundation. Allen op andere wijze verbonden met Reade. Door eigen ervaringen of als buurtgenoot.

Youp van’t Hek

“Ik werd gevraagd als ambassadeur omdat ik om de hoek woon. Slechts één halte met de tram. Begin 2016 liep ik er wat vaker rond, niet als ambassadeur, maar als patiënt. Een herstellende. Zomaar van de ene op de andere dag was ik Ready voor Reade. Ik mocht revalideren na een stevige openhartoperatie. Onder deskundige begeleiding werkte ik aan mijn conditie, zes weken revalideerde ik daar en kwam er herboren uit. En nu? Nu buig ik iets dieper en weet ik zeker dat ik ambassadeur van deze prachtige Amsterdamse revalidatietoko wil blijven! Trots dat ik dat mag zijn.”

Carolien Borgers

“Sinds ik verhuisd ben naar de Overtoom fiets ik elke dag langs Reade. En elke dag denk ik aan de mensen daar. Zowel aan de mensen die daar door ziekte of ongeluk een tijdje verblijven, als aan de medewerkers die elke dag vol energie aan de slag gaan. Het is belangrijk dat we oog blijven houden voor wat er bij Reade gebeurt. Als ambassadeur van Reade Foundation hoop ik aandacht voor deze fantastische organisatie te genereren en meer te doen dan alleen langs te fietsen.”

Job Cohen

“Mijn vrouw Lidie is zes jaar lang een trouwe bezoekster geweest van Reade. Daar heeft zij heel veel baat bij gehad. Niet alleen hebben verschillende behandelingen en adviezen haar fysiek lange tijd goed gedaan. Ook over haar psychische gesteldheid is veel opgehelderd. Daar hebben mijn kinderen en ik ook veel aan gehad. Tot juli 2015 kwam ze wekelijks zwemmen, waarbij ik haar vaak begeleidde. Reade is een fantastische instelling en dat wil ik aan iedereen vertellen.”

Funda Mujde

“Na mijn verkeersongeval heb ik tijdens mijn revalidatie bij Reade kennisgemaakt met allerlei sporten. Dankzij mijn behandelaars/therapeuten heb ik ervaren dat er een leven is na en met dwarslaesie. Daarom wil ik mijn lotgenoten verleiden om te bewegen. Bewegen is leven. Met mijn ambassadeurschap hoop ik, naast aandacht voor aangepast sporten, ook iets terug te geven aan al diegenen die mijn leven zo hebben verrijkt.”

Hedy d’Ancona

“Ik zet me als ambassadeur in voor de integratie van kunst in het revalidatieproces. Er zijn tal van voorbeelden die laten zien dat ouderen zich beter voelen door het in aanraking komen met kunst en cultuur. Dit geldt ook voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Het zou fantastisch zijn als we daarmee aan de slag kunnen met de tijdelijke bewoners van Reade.”

Viggo Waas

“Ik weet hoe het is om een herseninfarct te krijgen, wat de strijd is, wat de angsten zijn. Hoe het is te revalideren op weg naar je nieuwe ik. Ik wil graag iets kunnen betekenen voor mensen met hetzelfde probleem. Je staat niet alleen.”

Viggo_waas