Reade Foundation maakt projecten mogelijk die simpelweg niet betaald kunnen worden uit het beschikbare zorgbudget van Reade Revalidatie / Reumatologie.

Om al deze broodnodige extra’s mogelijk te maken, werft de Reade Foundation donateurs en bijdragen van fondsen en bedrijven. De behaalde opbrengsten worden volledig gebruikt om onze projecten te realiseren.
Reade Foundation ondersteunt initiatieven op het gebied van participatie, innovatie, gastvrijheid en educatie. Ook wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund om de zorg continu te kunnen verbeteren. Dit levert professionals van Reade nog meer kennis op bij het bepalen wat de beste behandeling is voor de cliënt. Het gaat immers niet alleen om de zorg van vandaag, maar ook om die van de toekomst.

Historie

Reade Foundation is opgericht op 27 juni 2018 en ontstaan uit een fusie van drie stichtingen binnen Reade: Stichting Vrienden van Reade, Duyvensz Nagel Stichting en Dr. Jan van Breemen Stichting. Drie stichtingen die zich inzetten voor het realiseren van projecten en activiteiten ten behoeve van de cliënten van Reade. Projecten die niet uit het reguliere zorgbudget gefinancierd konden worden. Met de oprichting van Reade Foundation is er één stichting met één bestuur en verwachten wij veel efficiënter en effectiever te kunnen werken.