Reade Foundation stelt in 2024 een Grant van € 25.000,- beschikbaar vanuit het Dr. Jan van Breemen Reumatologie Fonds.

Reade Foundation vervult in alles wat zij doet een ‘vliegwiel’-functie. We geven medewerkers, onderzoeken, en cliënten een ‘extra zetje’ en zo zetten we zaken in gang, zodat er nog méér mogelijk wordt. De Grant is bedoeld om klinisch onderzoek te stimuleren dat ten goede komt aan de behandeling van inflammatoir reumatische aandoeningen. Met deze Grant kan een onderzoeker parttime voor een periode van maximaal één jaar worden aangesteld, maar het mag ook gebruikt worden voor het aanwenden van additionele subsidies en fondsen om zo een groter onderzoek mogelijk te maken.

Wil jij klinisch onderzoek doen op het gebied van reumatologie? Kijk dan hieronder voor de criteria en aanmeldprocedure.

Doel:

  • Stimuleren van klinisch onderzoek dat ten goede komt aan de behandeling van inflammatoir reumatische aandoeningen.
  • Versterking van de samenwerking Reade–Amsterdam UMC in het Amsterdam Rheumatology and immunology Center (ARC).

Kandidaten komen in aanmerking bij de volgende voorwaarden:

  • Gepromoveerd of bezig met promotie.
  • Aantoonbaar onderzoek verricht binnen het ARC en/of Reade op het gebied van reumatologie.

Hoe aanvragen?

  • Dien een aanvraag in, met daarin doelstellingen, globaal onderzoeksprotocol, tijdspad, kosten, onderzoeksteam, benodigdheden en CV van de aanvrager.
  • Omvang aanvraag: 2 tot maximaal 6 pagina’s.
  • Indienen aanvraag vóór 18 maart 2024 bij Prof. dr. Nurmohamed (m.nurmohamed@reade.nl).

Keuze en bekendmaking:
Alle tijdig ingediende aanvragen worden vervolgens beoordeeld (o.a. op relevantie, haalbaarheid, wetenschappelijke kwaliteit en verwachte opbrengst) door een jury bestaande uit:

Prof. dr. van Vollenhoven (ARC)
Prof. dr. Huizinga (LUMC)
Dr. Julia Spierings (UMC Utrecht)
Prof. dr. Nurmohamed (Reade, voorzitter).

De jury brengt advies uit aan het bestuur van Reade Foundation en de genomineerden zullen tijdens het Reade Foundation evenement op donderdag 25 april 2024 een pitch houden waarna de winnaar direct bekendgemaakt wordt.

Dien je een aanvraag in en/of wil je de uitreiking graag bijwonen? Zet deze datum alvast in je agenda!

 

Reade Foundation event