Naam: Reade Foundation
KvK nummer:
72083522
RSIN / Fiscaal nummer:
8589.79.007
Bankrekeningnummer: NL75 INGB 0679627812

Contactgegevens:
Reade Foundation
Postbus 58271
1040 HG Amsterdam
(020) 242 12 09

E-mailadres: readefoundation@reade.nl

Website: www.readefoundation.nl

Bestuurssamenstelling:
Mw. V.J. Boenk, voorzitter
Dhr. N.F.J. Moreu, penningmeester
Dhr. J. Willems, bestuurslid
Dhr. J.W.J. Bijlsma, bestuurslid
Dhr. H.E. van Wieringen, bestuurslid

Beloningsbeleid: Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur wordt ondersteund door een fondsenwerver.

Beleidsplan: De ambities en de werving voor Reade Foundation zijn direct gekoppeld aan het strategisch beleid van Reade Revalidatie & Reumatologie. Klik hier om het strategische meerjarenplan Koers 2030 te lezen.

Doelstelling: Reade Foundation heeft ten doel de behartiging van de belangen van de te Amsterdam gevestigde Stichting Reade alsmede haar patiënten, voor zover het betreft voorzieningen, activiteiten, projecten en evenementen die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen_2021

Jaarverslag 2022

Wenst u meer informatie over de verschillende projecten en activiteiten, donatievormen of fiscale voordelen? Neem dan contact op met Joris van der Poel, manager Reade Foundation a.i.

E-mail: readefoundation@reade.nl
Telefoon: 020 242 1209