Wendy Walrabenstein, onderzoeker bij Reade, over Blue Zones, het effect van leefstijl en de oorsprong van Plants for Joints:

Wendy Walrabenstein is onderzoeker bij Reade: “Ik werkte als econoom in de financiële wereld in Nederland, Italië en in Zwitserland. Na 15 jaar zette ik hier een punt achter, ik wilde mijn leven een andere wending geven. In de tijd dat ik in Italië woonde, raakte ik in de ban van voeding en leefstijl. Wist je dat er op de wereld vijf regio’s zijn, zogenaamde Blue Zones, waar mensen tot tien keer vaker ouder dan 100 jaar worden? Sardinië is zo’n gebied. Het blijkt dat mensen in die gebieden overwegend plantaardig eten, wat meer bewegen en niet te veel stress hebben. Enfin, mijn interesse was gewekt en ik ging voeding & diëtetiek studeren. Ik werkte vervolgens in VUmc, startte mijn eigen praktijk en schreef het boek ‘Food Body Mind’.  Ondertussen wees een vriendin, een cliënt van dr. Dirkjan van Schaardenburg, mij op zijn oratie ‘Het begin en het einde van reumatoïde artritis’ waarin hij uitgebreid in gaat op het verband tussen voeding en leefstijl en reumatoïde artritis. Van het een kwam het ander. Samen hebben we een plan ontwikkeld om het effect van leefstijl aan te tonen bij reumatische aandoeningen. Vervolgens willen we op basis van deze gegevens, evidence-based dus, een effectieve therapie ontwikkelen.

Op zich is het een lastig verhaal om aan te tonen dat verandering van leefstijl een belangrijke rol kan spelen in het afnemen van klachten. Vandaar dat we onderzoek uitvoeren onder drie groepen reumapatiënten.

De eerste groep betreft mensen met actieve reumatoïde artritis. Ondanks de verbeteringen in de behandeling van reuma reageert 30% niet op de medicatie en heeft 65% nog steeds pijn- en vermoeidheidsklachten en slaapt slecht. In het onderzoek helpen we deze personen om anders te eten, meer te bewegen en hun stress te verminderen. We hopen hiermee aan te kunnen tonen dat dit de ziekteactiviteit verlaagt.

De tweede groep betreft cliënten met artrose én het metabool syndroom (een combinatie van risicofactoren zoals overgewicht, ongunstige bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol). Ook zij zullen overgaan op een gezondere leefstijl, wat mogelijk de pijnklachten kan verminderen. De derde groep betreft mensen met een verhoogd risico op reuma. In totaal hopen we 175 deelnemers bij het onderzoek te kunnen betrekken. De onderzoeksgroep krijgt in tien groepssessies een multidisciplinair programma aangeboden dat ingaat op goede, plantaardige voeding, meer beweging en stressmanagement. Daarbij speelt ‘ontspanning’ en ‘goed slapen’ een belangrijke rol. Het programma duurt vier maanden, waarna we deze groep nog een jaar volgen.

Als we de effectiviteit van deze begeleiding naar een gezonde leefstijl kunnen aantonen, willen we het programma bij Reade in het zorgaanbod opnemen en hopelijk ook implementeren bij andere zorginstellingen. Natuurlijk kost zo’n programma geld. Maar stel je eens voor wat dit ook aan een verlaging in kosten kan opleveren. Minder medicatie, een aanzienlijke daling van het risico op hart- en vaatziekten, etc. Om nog maar niet te spreken over een geweldige winst aan kwaliteit van leven.”