16 december 2020 – Vanuit de twee fondsen DNS Revalidatiefonds en Jan van Breemen Reumafonds – onderdeel van Reade Foundation – steunen we ieder jaar een aantal (onderzoek)projecten binnen Reade. Een project dat een donatie vanuit deze twee fondsen ontving is INSPIRE, een intensief persoonlijk revalidatieprogramma. Een ander project dat gesteund wordt vanuit deze twee fondsen is het COVID-19 onderzoek onder reumapatiënten ‘Samen Testen Tegen Corona’.

Ook na lange tijd blijft bij mensen met een dwarslaesie vaak de hoop op staan en lopen bestaan. Reade ontwikkelde als eerste revalidatiecentrum in Nederland een intensief persoonlijk revalidatieprogramma: INSPIRE. Dit programma is met name bestemd voor mensen met een incomplete dwarslaesie, waarbij in de eerste twee jaar na het ontstaan van de dwarslaesie regelmatig veelbelovende herstelmogelijkheden blijken te bestaan. Het programma wordt individueel afgestemd en de focus ligt op de bevordering van neurologisch herstel door middel van heel intensieve en functionele trainingen. Waar mogelijk kan dit op termijn leiden tot staan en lopen en dus tot het uitkomen van die stille hoop! Momenteel worden deelnemers geworven zodat het programma van start kan en wetenschappelijk onderzocht kan gaan worden. Meer weten over dit unieke programma? Kijk op www.reade.nl/inspire