16 december 2020 – Vanuit de twee fondsen DNS Revalidatiefonds en Jan van Breemen Reumafonds – onderdeel van Reade Foundation – steunen we ieder jaar een aantal (onderzoek)projecten binnen Reade. Een project dat een donatie vanuit deze twee fondsen ontving is het COVID-19 onderzoek onder reumapatiënten ‘Samen Testen Tegen Corona’. Een ander project dat gesteund wordt vanuit deze twee fondsen is INSPIRE.

In april jongstleden is Reade een grootschalig onderzoek gestart onder reumapatiënten om te achterhalen of een corona-infectie bij mensen met reuma anders verloopt dan bij mensen zonder reuma. De studie heeft tot doel om de specifieke risico’s en effecten op het immuunsysteem (reuma is een auto-immuunaandoening) in kaart te brengen bij een groep reumapatiënten en bij een controlegroep van mensen zonder reuma. Inmiddels nemen ruim 4.000 mensen deel aan het onderzoek, bij wie de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus in het bloed wordt vastgesteld door middel van een antistoftest die ontwikkeld is door de onderzoekers van Reade. De resultaten van een kwaliteitsonderzoek van deze test zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke ‘Journal of Immunology’. Ook de eerste resultaten van het onderzoek naar risico’s en de manier waarop reumapatiënten daarmee omgaan zijn inmiddels bekend: zij blijken zich strikter te isoleren dan de onderzoekdeelnemers zonder reuma. Kortom, reumapatiënten zijn in de afgelopen maanden minder blootgesteld aan het coronavirus dan mensen zonder reuma. Deze resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in een belangrijk internationaal wetenschappelijk tijdschrift: ‘The Lancet Reumatology’. Er komen nog steeds deelnemers bij en het onderzoek zal dan ook nog een aantal maanden doorlopen voordat alle resultaten bekend kunnen worden gemaakt. Meer informatie over dit onderzoek vindt u op: reade.nl