Donderdag 12 mei was het eindelijk zover: hét jaarlijkse Reade Foundation event waar Grant- en beursontvangers van 2020-2021 in het zonnetje werden gezet en de Grant en stimuleringsbeurzen van 2022 feestelijk zijn uitgereikt.

Grant en stimuleringsbeurzen Reade Foundation

Jacqueline Cleton, Manager Reade Foundation: “Wat was het fijn om dit weer live te mogen doen! Reade Foundation ondersteunt die projecten die ten goede komen aan de kwaliteit van behandeling en de levenskwaliteit van de cliënten. Dat doen we onder andere met deze beurzen. Daarmee dragen we bij aan waardevolle onderzoeken en de professionele, maar ook persoonlijke ontwikkeling van Reade-medewerkers.”

Vroukje Boenk, Voorzitter Reade Foundation: ”Van harte gefeliciteerd aan de Grant winnaar 2022, Maarten M. Steinz voor zijn reumaonderzoek en de winnaars van de stimuleringsbeurzen van dit jaar: Vasilis Tomaras en Lynette Spits. We weten zeker dat zij in de toekomst heel veel mooie dingen gaan doen!”

Namens Reade Foundation hartelijk dank aan alle aanwezigen, waaronder de bestuursleden en natuurlijk Job Cohen die ons meenam in het perspectief van de client door prachtig voor te lezen uit Hersenvlekken van Sara van der Kooi en een column van zijn eigen vrouw die leed aan MS. Heel mooi en aangrijpend.

Het maakte nogmaals duidelijk waar deze dag uiteindelijk om draait: de cliënt. Het programma werd dan ook afgesloten met de oproep aan alle Reade-medewerkers om vooral mooie initiatieven te blijven indienen bij Jacqueline Cleton. Om samen te helpen meer mensen in staat te stellen meer uit hun leven en henzelf te halen!

Stimuleringsbeurzen uitgereikt door Dr. Jaap Willems

Stimuleringsbeurs Reade Foundation

– 2020, Dr. Jan van Breemen Reumafonds
Mikki van der Wal – “Yoga for the Special Child”- the Sonia Sumar Method.

– 2020, Dr. Jan van Breemen Reumafonds
Mariëtte de Rooij – Cursus “Begeleiden van veranderingsprocessen”.

– 2021, Duvyensz Nagel Revalidatiefonds
Evelien Ploegaert – Het opzetten van een team “cognitieve communicatiestoornissen”.

– 2021, Duvyensz Nagel Revalidatiefonds
Anja Duijn en Nynke Haze – Behandeling van de paretische arm bij NAH; kennisuitwisseling tussen Reade en de eerste & tweede lijn. Een symposium georganiseerd door Reade. Passend bij de discussie juiste zorg op de juiste plek.

– 2022, Duvyensz Nagel Revalidatiefonds
Vasilis Tomaras – Het volgen van het “European practicum on cardiopulmonary exercise testing CPXI 2022” congres in Utrecht.

– 2022, Duvyensz Nagel Revalidatiefonds
Lynette Spits – Bezoeken van de meerdaagse conferentie ‘’2022 Joint Conference on Brain Injury’’ in New York.

Grants uitgereikt door Dr. Ben Dijkmans

Grants Reade Foundation

– 2020, Dr. Jan van Breemen Reumafonds
Daisy Vedder / Bas Dijkshoorn, Effectiviteit en immunogeniciteit van rasburicase voor patiënten met ernstige, topheuze jicht.

– 2021, Duvyensz Nagel Revalidatiefonds
Celine Timmermans – De IWW Neglect test; een functionele en interactieve test voor het evalueren van neglect bij personen na een beroerte.

– 2022, Dr. Jan van Breemen Reumafonds
Maarten M. Steinz – Rheumatic disease induced myopathies: molecular imaging of intra-muscular dysfunctions.