Reade Abroad brengt revalidatiekennis waar het nodig is

Revalidatiezorg is niet overal even ver ontwikkeld. In veel landen en gebieden krijgen kinderen en volwassenen met beperkingen en handicaps daardoor niet de best mogelijke zorg. Niet door onwil, maar door gebrek aan kennis van de meest actuele revalidatiezorg. Deze kennis is volop aanwezig bij Reade waar enkele zorgprofessionals in 1990 de Werkgroep Buitenland zijn gestart om op geheel vrijwillige basis gezondheidsinstelling over heel de wereld te versterken door het brengen van revalidatiekennis en het bieden van scholing.

“In ons werk staat het empoweren van de zorgprofessionals, hun cliënten en hun systeem centraal.”

Reade Abroad

De werkgroep, die inmiddels omgedoopt is tot “Reade Abroad”, bestaat uit verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en teammanagers die werkzaam zijn bij Reade. Alle leden doen dit op vrijwillige basis en in eigen tijd.

Ria Bergkotte, Ergotherapeut en voorzitter van Reade Abroad: “Bij calamiteiten als aardbevingen en oorlogen zien we dat in korte tijd veel hulp wordt geboden door veel verschillende instanties. Maar wat gebeurt er als de rook is opgetrokken? Dan zijn mensen snel weer aangewezen op de lokale zorg. Wij hebben de stellige overtuiging dat gezondheidsorganisaties in alle delen van de wereld elkaar moeten versterken en kennis moeten delen om overal de best mogelijke (revalidatie-)zorg te kunnen bieden.”

Reade Abroad biedt op maat gesneden revalidatietrainingsprogramma’s op basis van een voorafgaande Training Need Analysis (TNA). De voorbereiding voor een mogelijk nieuw project is uiterst gronding. Zo brengen ze het land in kaart qua zorg-infrastructuur, cultuur & religie, sociale politieke situatie en veiligheid, opleidingsniveaus en opleidingen van zorgberoepen. Ze werken vraaggericht als een multidisciplinair team en passen de principes van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) en CBR (Community Based Rehabilitation) toe.

Ilona Visser, Fysiotherapeut: “We houden rekening met de culturele achtergrond en werken volgens het principe “train de trainer” om de geschoolde zorgprofessionals de vaardigheden te geven hun kennis te verspreiden en te behouden. Op die manier werken we heel duurzaam en bereiken we heel veel mensen.”

Liesbeth Hylkema, Preverbaal logopedist: “In veel gebieden waar we komen is de participatiemaatschappij een keihard gegeven. Mensen met zichtbare beperkingen, of die nu aangeboren zijn of veroorzaakt door een calamiteit, zijn in de praktijk vaak derderangsburgers. Door betere zorg kunnen kinderen en volwassenen een zelfstandiger leven leiden en worden meer gezien als volwaardig onderdeel van de maatschappij.”

De projecten van Reade Abroad zijn altijd meerjarig, van gemiddeld vier aaneensluitende jaren waarin twee weken training per jaar wordt gegeven. De afgelopen jaren hebben zij trainingsprogramma’s uitgevoerd en succesvol afgerond in Vietnam, Nepal, Ghana, Indonesië en Zuid-Afrika. Het nieuwste project is bij het Green Pastures Hospital in Pokhara, Nepal waar ze de ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Ria: “We stoppen er met alle liefde onze tijd en energie in en krijgen er ook meer dan genoeg voor terug. Allereerst de voldoening van het delen van onze kennis met collega’s in het buitenland waarmee we samen zorgen voor betere revalidatiezorg. Daarnaast is het ook heel leerzaam voor onszelf. Onze didactische vaardigheden nemen toe en we leren van andere culturen, bijvoorbeeld over hoe betrokken naasten zijn bij de zelfzorg, tot in het ziekenhuisbed aan toe. Zo nemen we veel actuele en waardevolle inzichten ook weer mee terug naar Nederland en Reade.

Al doen we dit dan volledig vrijwillig en in onze eigen tijd, er zijn natuurlijk wel andere kosten die we maken. Denk bijvoorbeeld aan therapiematerialen, transport-, reis- en verblijfkosten en heel praktische zaken zoals een tolk. Daarom zijn wij altijd op zoek naar donateurs, fondsen en sponsors die onze projecten willen ondersteunen.”

Wil jij het mede mogelijk maken dat deze gepassioneerde vrijwilligers een verschil maken?
Steun en doneer!

Wil je op een andere manier bijdragen of meer weten? Neem dan contact op via readefoundation@reade.nl.

Samen maken we meer mogelijk!