Onderzoek: Effecten van de Wim Hof Methode bij mensen met een dwarslaesie

Wim Hof, ook wel bekend als ‘The Iceman’ heeft een methode ontwikkeld waarin gebruik wordt gemaakt van een wisselwerking tussen ademhalingsoefeningen, trainen van mindset/concentratie en graduele blootstelling aan kou. Gezien diverse eerder aangetoonde positieve resultaten voor de gezondheid, ontstond de vraag of deze methode wellicht ook kan leiden tot een betere gezondheid en kwaliteit van leven bij mensen met een dwarslaesie.

In 2017 heeft Wim Hof twee sessies gehouden bij Reade met o.a. mensen met een dwarslaesie als deelnemer. In deze sessies werd gefocust op ademhaling en mindset/concentratie. Opvallend was dat iedereen de techniek kon toepassen en dat deelnemers zeer enthousiast, geïnteresseerd en nieuwsgierig waren naar wat er allemaal gebeurde in hun lichaam d.m.v. deze ademhalingsoefeningen. Vanwege deze eerste positieve ervaringen is er vervolgens een pilot gestart.

Na het afronden van een succesvolle pilotfase bij Reade is behoefte aan wetenschappelijk onderzoek om de effecten van de Wim Hof methode bij mensen met een dwarslaesie goed te kunnen onderbouwen. Aan de ene kant willen we de interventie in de pilot (ademhaling en mindset/concentratie) verder onderzoeken maar ook de meerwaarde van de blootstelling aan koude (ademhaling, mindset/concentratie én koude blootstelling). Om dit goed te onderzoeken is een randomized controlled trial nodig waarin de 2 interventiegroepen (1. Ademhaling & mindset en 2. Ademhaling & mindset & koude) tegen elkaar en tegen een controlegroep (geen interventie, alleen voor- en nametingen) worden afgezet.

 

Meer lezen over de eerdere pilotstudie en het doel van dit vervolg onderzoek?

Lees: Achtergrondinformatie Effecten van de Wim Hof Methode bij mensen met een dwarslaesie

Of lees dit artikel van Revalidatie Magazine:  https://revalidatiemagazine.nl/artikelen/wim-hof-methode-geeft-nico-meer-vertrouwen-in-zijn-gekwetste-lichaam/