Onderzoek ‘Cardiovasculair risico bij mensen met reumatoïde artritis’

Bij Reade wordt dit onderzoek uitgevoerd onder mensen die zowel reumatoïde artritis (RA) als een hartvaatziekte hebben of een groot risico lopen op een hartvaatziekte. Deze patiënten worden uitvoerig getest, omdat niet duidelijk is hoeveel lichamelijke belasting zij aan kunnen. Op basis van de uitslagen van de testen krijgen zij medicijnen tegen de reuma en worden ze begeleidt in verbetering van hun fysieke conditie. De verwachting is dat ze dan beter functioneren in het dagelijks leven.

Het Coorengelfonds heeft een donatie gedaan aan een onderdeel van het onderzoek ‘Beweging voor patiënten met reumatoïde artritis en cardiovasculair risico’.

Meer lezen over dit onderzoek? Zie ‘Reuma? Wees alert op hartvaatziekten.’