Entertainment voor klinische revalidant via BeagleBoxx

Alleen op je kamer verblijven door het coronavirus (COVID-19) en maar beperkt of geen bezoek ontvangen. Helaas is dit de laatste tijd de realiteit voor de klinische revalidanten van Reade aan locatie Overtoom. De roep om afleiding is daarom groot!

Gelukkig biedt het patiëntenplatform van BeagleBoxx  hiervoor de oplossing. Het platform draait op een iPad en geeft de patiënt begeleiding, entertainment en zelfstandigheid. En dat alles via één platform. Het digitaal medisch dossier is binnen handbereik, daarnaast is er coaching en entertainment (denk aan kranten, tijdschriften en Netflix) beschikbaar.

Het bestuur van Reade Foundation heeft een donatie gedaan voor 10 iPads met BeagleBoxx. Het begin is er. De cliënten die bij Reade momenteel in strikte isolatie liggen zijn hiermee geholpen. Maar er zijn nog meer cliënten die maar al te graag gebruik maken van BeagleBoxx. Want ook na de coronacrisis blijft de BeagleBoxx een mooi middel om cliënten goed te blijven informeren, entertainen en helpen. Op de lange termijn willen we daarom 100 iPads mogelijk maken zodat alle klinische cliënten geholpen zijn. Hierover volgt binnenkort meer informatie.