Entertainment voor klinische revalidant BeagleBoxx

Alleen op je kamer verblijven door het coronavirus en maar beperkt of helemaal geen bezoek ontvangen. Dat was helaas de realiteit voor klinische revalidanten van Reade op locatie Overtoom. De roep om afleiding was groot!

Vandaar de pilot met het patiëntenplatform van BeagleBoxx.
Het platform draait op een iPad en geeft de patiënt begeleiding, entertainment en zelfstandigheid. En dat alles via één platform. Het digitaal medisch dossier is binnen handbereik en daarnaast is er coaching en entertainment (denk aan kranten, tijdschriften en Netflix) beschikbaar.

Voor de pilot heeft het bestuur van Reade Foundation een donatie gedaan voor 10 iPads met BeagleBoxx. De cliënten die bij Reade in strikte isolatie lagen, waren hier toen mee geholpen. Inmiddels is de pilot afgerond en zal deze niet worden voortgezet. In de tussentijd zijn er nieuwe ontwikkelingen en nieuwe voorzieningen op ICT-gebied die zijn doorgevoerd.

Ook nu is er onder klinische revalidanten nog wel behoefte aan -verschillende vormen van- entertainment tijdens hun verblijf bij Reade. Hierin blijven we investeren en we kijken wat de actuele behoeften zijn zodat we alle klinische cliënten kunnen helpen.
Hierover volgt binnenkort meer informatie en een mogelijkheid om hieraan bij te dragen.