Dwarslaesie onderzoek met Teslasuit en/of Ruggenmergstimulatie

Reade is bezig met het opzetten van een project voor het functioneel herstel na een dwarslaesie door middel van transcutane ruggenmergstimulatie en functionele elektrostimulatie (TES-SCI), en met het inzetten van dagelijkse elektrostimulatie in de revalidatie kliniek (DailyES).

Het hoofddoel van de TES-SCI studie is het onderzoeken van de effecten van transcutane ruggenmergstimulatie (in combinatie met functionele elektrostimulatie) op functioneel herstel. Het hoofddoel van de DailyES studie is het dagelijks toepassen van elektrische stimulatie (met het Teslasuit) bij mensen met een dwarslaesie in de revalidatiekliniek. Het Teslasuit is een speciaal elektrostimulatiepak met meerdere elektroden, waardoor meerdere spieren tegelijk gestimuleerd kunnen worden. Een speciaal programma is ontwikkeld voor het langdurig stimuleren van mensen met een dwarslaesie in de kliniek, maar ook voor het opnieuw leren van functionele bewegingen zoals grijpen en lopen.

Dit kan bijdragen aan een grotere zelfstandigheid en een hogere kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie!

Zo zei een revalidant die met het Teslasuit loopt:
“Wanneer we beginnen met lopen is dat eerst zonder stimulatie en dan voel ik eventjes hoe het in het echt gaat. Daarna worden langzaam verschillende spiergroepen gestimuleerd en dan wordt het lopen opeens een stuk makkelijker. Ik kan dan harder lopen en het lopen lijkt heel erg licht”.

Ook zei een revalidant: “de dag na het lopen met elektrostimulatie (het Teslasuit) heb ik er nog steeds baat van.”

Wil jij bijdragen aan deze onderzoeken binnen Reade voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een dwarslaesie? Klik op de gele doneer-button.

Lees hieronder meer over deze twee projecten.

Elektrostimulatie (met het Teslasuit) in de Revalidatie Kliniek – DailyES

Aanleiding
Een dwarslaesie veroorzaakt abnormaliteiten in alle lichamelijke system onder de laesie door somatische dysfunctie en schade aan het autonoom zenuwstelsel. Schade aan het autonome zenuwstelsel veroorzaakt onder andere ademhalings- en hartdysfunctie, temperatuurregulatiestoornissen en decubitus (drukwonden). Bij een dwarslaesie komt dus meer kijken dan alleen de directe verwonding van het ruggenmerg en de resulterende verlamming.

Elektrische stimulatie (ES) kan gebruikt worden voor het voorkomen van secundaire complicaties. In eerdere onderzoeken werd gevonden dat ES helpt bij het verminderen van atrofie, verbeteren/behouden van (een goede) bloedcirculatie, verbeteren/behouden van drukverdeling en het verbeteren/behouden van een gezond metabolisme. ES wordt daarvoor nu ook al vaak ingezet.

In de eerste 3 maanden na het ontstaan van een dwarslaesie is door de spierverlamming de meeste achteruitgang in spiermassa en bloedcirculatie. Daarom zijn wij bij Reade benieuwd of het mogelijk is om zo vroeg mogelijk in de kliniek ES toe te passen bij mensen met een dwarslaesie. Wij geloven dat dan nog het meeste (bijvoorbeeld de spiermassa en bloedcirculatie) te redden is, wanneer ES zo vroeg mogelijk wordt toegepast (in de revalidatie kliniek). Op basis van eerdere onderzoeken verwachten we dat er minder atrofie is, de bloedcirculatie verbeterd/behouden blijft, de drukverdeling verbeterd/behouden blijft, en het metabolisme verbeterd/behouden blijft.

Daarom zullen we in dit onderzoek dagelijks ES toepassen bij mensen met een dwarslaesie in de revalidatie kliniek.

Het Teslasuit in de kliniek
Teslasuit_onderzoek _ReadeIn dit onderzoek zullen we de ES toepassen met het Teslasuit. Dit is een speciaal elektrostimulatiepak met meerdere elektroden, waardoor meerdere spieren tegelijk gestimuleerd kunnen worden. Daarnaast kan je met het Teslasuit voor iedere spier afzonderlijk de stimulatie-intensiteit bepalen. Wanneer bijvoorbeeld de ene zijde meer aangedaan is dan de andere zijde, of de hamstrings meer dan de quadriceps, kan het pak zo ingesteld worden dat er in alle gestimuleerde spieren contracties ontstaan.
Met het Teslasuit hebben we een speciaal programma ontwikkeld voor dagelijkse elektrostimulatie in de revalidatiekliniek. Omdat we de spieren voor een langere periode willen stimuleren (meerdere uren achter elkaar) moeten de spieren ook genoeg rust krijgen om te herstellen. Daarom hebben we een stimulatie loop ontwikkeld. De onderbenenspieren en bovenbeenspieren/billen worden afwisselend gestimuleerd met een korte periode van rust tussendoor.

Plan van aanpak
Aangezien het grootste deel van het onderzoek in de revalidatiekliniek zal worden uitgevoerd, zullen we tijdens het onderzoek alles bespreken met de verpleegkundigen, revalidatieartsen en andere behandelaren van de revalidanten. Dit is niet alleen van belang voor het uitvoeren van het onderzoek, maar ook om de haalbaarheid en veiligheid van het dagelijks stimuleren met het Teslasuit te evalueren. Als in de toekomst ES dagelijks voor meerdere uren wordt toegepast met het Teslasuit in de kliniek is het van groot belang om de bruikbaarheid van het Teslasuit en het programma in de kliniek te onderzoeken voor zowel verpleegkundigen en behandelaren, onderzoekers en patiënten. Tijdens de voorbereidingen van het onderzoek richten we ons daarom ook op het gemakkelijk maken van het gebruik van het Teslasuit voor alle betrokken groepen (verpleegkundigen, onderzoekers en patiënten) en evalueren we de haalbaarheid.
De studie zal bestaan uit twee fases Tijdens fase 1 zullen we voor minimaal 1 maand nagaan wat de mogelijkheden zijn bij de deelnemers (inpassen in de dagelijkse routine op de kliniek). We zullen langzaam de duur van het dragen van het pak en de duur van de stimulatie-loop opbouwen. Daarnaast zullen we voor iedere deelnemer bepalen wat het beste moment is op de dag om het pak aan te trekken (ochtend, middag, avond) in combinatie met de andere therapieën (fysiotherapie of ergotherapie) in de revalidatiekliniek. Tijdens fase 2 zullen dagelijks ES toepassen voor meerdere weken op basis van de ondervindingen tijdens fase1.

Hoofddoelstelling
Het hoofddoel van het onderzoek is het dagelijks toepassen van elektrische stimulatie bij mensen met een dwarslaesie in de revalidatiekliniek, en ook om de feasibility/meningen van patiënt en verpleging te onderzoeken. Daarom willen we zo vroeg mogelijk in de revalidatiekliniek de haalbaarheid en veiligheid evalueren van het toepassen van dagelijkse elektrische stimulatie met het Teslasuit. Ook gaan we in de toekomst onderzoeken wat de effecten zijn van dagelijkse elektrische stimulatie op de spiermassa, de bloedsomloop en de drukverdeling.

Transcutane ruggenmergstimulatie in combinatie met functionele elektrostimulatie in mensen met een dwarslaesie – TES-SCI

Aanleiding
Door een dwarslaesie is er een verminderde of geen motorische functie en dit heeft een grote invloed op onafhankelijkheid bij dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van leven. Functioneel herstel is daarom van groot belang.
Een van de meest veelbelovende nieuwe technologieën voor het bevorderen van neuroplasticiteit is transcutane ruggenmergstimulatie (tSCS). Eerdere studies naar het effect van tSCS op motorisch herstel van de bovenste ledematen, romp en onderste ledematen bij mensen met een dwarslaesie lieten opmerkelijke resultaten zien.

Daarnaast lieten eerdere studies zien dat voor het bereiken van motorische verbeteringen tSCS gecombineerd zou moeten worden met fysiotherapie, d.w.z. gerichte functionele activiteiten tijdens stimulatie. Deze onderzoeken richtten zich op mensen met een dwarslaesie die enige beweging konden uitvoeren. Echter is een groot deel van de mensen met een dwarslaesie niet in staat om enige vrijwillige fysiotherapeutische activiteiten uit te voeren. Daarom willen wij tSCS combineren met functionele elektrostimulatie (FES; elektrostimulatie voor het opwekken/ondersteunen van functionele bewegingen). Het is bewezen dat FES gunstig is voor het vergroten van de range of motion, motorische controle en de spieromvang en –kracht bij mensen met een motorische beperking.

In dit onderzoek willen we onderzoeken of de effectiviteit van tSCS training kan worden verbeterd door dit te combineren met FES.

Plan van aanpak
TES-SCI ruggenmerg - teslasuitIn dit onderzoek werken we samen met ONWARD (www.onwd.com) en NeuroMove (www.neuromove.nl).
Reade en ONWARD hebben eerder samengewerkt aan een ander project ‘Up-Lift; veiligheid en effectiviteit van ARC-EX therapie bij ruggenmergletsel’. De Up-Lift studie evalueerde de veiligheid en effectiviteit van niet-invasieve tSCS (ARC-therapie) voor herstel van arm- en handfunctie bij mensen met een dwarslaesie in vergelijking met standaardzorg. In dit onderzoek zullen we onze samenwerking met ONWARD vervolgen.

Ook gaan we samenwerken met NeuroMove, een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen.

Hoofddoelstelling
Het hoofddoel van de studie is het onderzoeken van de effecten van tSCS (met FES) op functioneel herstel. We zullen daarbij onderzoeken of de effectiviteit van de interventie/therapie verbetert wanneer tSCS wordt gecombineerd met FES in vergelijking met alleen tSCS.

 

Een pilot onderzoek naar de haalbaarheid en veiligheid van het lopen met functionele elektrostimulatie, en het effect op de loopfunctie van mensen met een dwarslaesie is al gestart. Lees hieronder meer over de SCI FESwalk studie.

SCI FESwalk – looptraining met functionele elektrostimulatie bij mensen met een incomplete dwarslaesie om de loopfunctie te verbeteren (pilot studie).

Aanleiding
Als gevolg van een dwarslaesie is de communicatie in het zenuwstelsel verstoord. Het aanspannen van de spieren is daardoor moeilijker. Dit zorgt voor onder andere problemen met het lopen. Het verbeteren van het lopen is erg belangrijk voor mensen met een dwarslaesie en daarom is ook het verbeteren van de looprevalidatie erg belangrijk.

Een looprevalidatiemethode is lopen met functionele elektrostimulatie (FES). Hierbij worden via de huid elektrische stroompjes naar de spieren gestuurd die daardoor samentrekken. Dit betekent dat de spieren die tijdens het lopen actief zijn of actief zouden moeten zijn, bijvoorbeeld de bovenbeenspieren en de kuiten, tijdens het lopen gestimuleerd worden zodat ze aanspannen. Dit zorgt ervoor dat de loopbeweging beter gemaakt kan worden.

Eerdere studies vonden dat lopen met functionele elektrostimulatie het lopen van mensen met een dwarslaesie verbetert. Dit werd onder andere gezien in de loopsnelheid en de gelopen afstand.
In deze pilot studie onderzoeken we of een looptraining interventie met functionele elektrostimulatie toepasbaar en veilig is. Daarnaast onderzoeken we ook of een looptraining interventie met functionele elektrostimulatie het lopen verbetert.

Lopen met TeslasuitHet Teslasuit tijdens het lopen
Het Teslasuit is een full-body pak dat gevuld is met elektroden en bewegingssensoren. Oorspronkelijk werd het Teslasuit gemaakt voor de gaming-industrie, bijvoorbeeld om een vechtsituatie te stimuleren en de spelbeleving nóg realistischer te maken. De mogelijkheden die het pak voor de revalidatie biedt zijn groot. Zo kunnen de elektroden worden gebruikt voor het toedienen van elektrostimulatie via 80 kanalen die verdeeld zijn over het gehele lichaam. Een gigantisch verschil met andere stimulatoren, waarbij er vaak maximaal vier spieren worden gestimuleerd.

In dit onderzoek zullen we de FES toepassen met het Teslasuit. Tijdens het lopen wordt met behulp van de bewegingssensoren bepaald wanneer de deelnemer een stap neemt. Op basis van deze gegevens worden de spieren, de bovenbeenspieren, hamstrings, bilspieren, kuitspieren gestimuleerd wanneer deze tijdens het normale looppatroon actief zouden zijn.

 

Hoofddoel
Het hoofddoel van deze pilot studie is om te onderzoeken of een looptraining interventie met functionele elektrostimulatie toepasbaar en veilig is. Een ander hoofddoel is om te onderzoeken of een looptraining interventie met functionele elektrostimulatie het lopen verbetert.