ARC-Research Platform – groot reuma onderzoek

Tijdens de pandemie heeft een onderzoeksteam binnen Reade met het ARC Research Platform veel belangrijke COVID-19 gerelateerde onderzoeksvragen kunnen beantwoorden. Dit grootschalige onderzoek onder reumapatiënten hebben ze destijds in recordtijd opgezet en stond breed bekend als “Samen Testen Tegen Corona”. De resultaten hiervan hebben bijgedragen aan nationale beleidsvorming en behandelrichtlijnen voor patiënten met reumatische aandoeningen.

Het succes van deze werkwijze zetten ze nu voort om reuma-gerelateerde vragen te kunnen blijven beantwoorden. Voor, door en samen met de deelnemers!

Het onderzoeksteam

ARC Research platform_EULARHet onderzoeksteam van Reade bestaat uit dr. Gertjan Wolbink (hoofdonderzoeker), en PhD-studenten Laura Boekel, Femke Hooijberg, Sadaf Atiqi en Maureen Leeuw. Daarnaast werkt het team veel samen met medisch specialisten uit het Amsterdam UMC, waaronder prof. Sander Tas, prof. Willem Lems, prof. Maarten Boers en prof. Alexandre Voskuyl, en met experts op het gebied van immunologie van Sanquin, waaronder dr. Theo Rispens.

Ontwikkeling van het ARC Research platform

“Dankzij steun van Reade Foundation konden we in de eerste maanden van de COVID-19 pandemie een research platform opzetten waarmee we de risico’s van COVID-19 voor patiënten met reumatische aandoeningen konden onderzoeken” vertelt Wolbink.

Patiënten van Reade en het Amsterdam UMC werden per e-mail uitgenodigd voor de studie, en gevraagd zelf een gezonde controle deelnemer aan te melden. Binnen enkele maanden deden ruim 3.000 patiënten en 1.000 gezonde controles mee aan het onderzoek. Door middel van digitale vragenlijsten werd informatie verzameld over onder andere de medische voorgeschiedenis, medicijngebruik en corona-infecties. Daarnaast werd er bloed afgenomen om de aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus te onderzoeken. Voor de bloedafnames konden deelnemers kiezen tussen een reguliere bloedafname op Reade en een vingerprik die naar het huisadres gestuurd werd. De combinatie van digitale vragenlijsten en vingerprikken maakte dat alle gegevens zeer efficiënt verzameld konden worden, waardoor het onderzoeksteam kon anticiperen en reageren op veranderingen in de pandemie.

“Hierdoor hebben we tal van relevante vragen tijdig kunnen beantwoorden, wat heeft bijgedragen aan aanpassing van behandelrichtlijnen en het vervroegd beschikbaar komen van een extra vaccinatie voor patiënten die behandeld werden met B-cel remmende therapie (vb. Rituximab)”, benoemt Boekel. “Bovendien konden we met onze resultaten veel patiënten geruststellen over de risico’s van COVID-19 en bijwerkingen van coronavaccinaties, en patiënten informeren over het effect van reumamedicatie op de effectiviteit van coronavaccinaties.”

Laura_ARC Researsch platformHet onderzoeksteam heeft de afgelopen jaren haar resultaten mogen presenteren op nationale en internationale congressen voor reumatologie, met als hoogtepunt het congres van de EULAR in Milaan waar Laura Boekel de studentenprijs heeft gewonnen!

Op 28 februari is Laura met dit onderzoek bovendien cum laude gepromoveerd, lees meer.

Vervolgonderzoek

Het concept ‘ARC Research Platform’ biedt volgens de onderzoekers veel mogelijkheden voor toekomstig onderzoek naar een breed scala van reuma-gerelateerde vragen (zoals effectiviteit en veiligheid van reumamedicatie, voeding, risico’s op hart- en vaatziekten etc). Bovendien biedt het mogelijkheden om deelnemers actief bij het onderzoek te betrekken, en daarmee het onderzoek af te stemmen op de wensen van deelnemers.

“Tot dusver hebben we deelnemers met name bij het onderzoek betrokken door uitslagen van bloedafnames terug te koppelen en updates te sturen over nieuwe inzichten van het onderzoek. Het doel is om de interactie verder vorm te geven en deelnemers een actievere rol te kunnen geven in wetenschappelijk onderzoek door ons platform verder te ontwikkelen”, aldus Boekel.

Zelf deelnemen aan ARC Research Platform?

Iedereen ouder dan 18 jaar kan meedoen aan het ARC Research platform.
Bij interesse en/of vragen kun je met Laura Boekel contact opnemen via: l.boekel@reade.nl.

 

Wetenschappelijke publicaties

Tot dusver heeft het project de onderstaande wetenschappelijke publicaties opgeleverd.

https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(20)30286-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00037-0/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00181-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(21)00222-8/fulltext
https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-021-02574-z
https://rmdopen.bmj.com/content/8/1/e002035.long
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(22)00009-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(22)00102-3/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(22)00221-1/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(23)00127-3/fulltext