De Reade Foundation doet er alles aan om uw privacy te garanderen. In deze privacy verklaring staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. Daarnaast wijzen wij u op hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  staat beschreven wat uw rechten en plichten zijn op het gebied van persoonsgegevens en de wijze waarop medewerkers van Reade dienen om te gaan met uw persoonsgegevens.
 
Verwerking van persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of derden in opdracht van de Reade Foundation gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een verwerkingsregister. Bij elke gegevensverwerking wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Reade, waar Reade Foundation onderdeel van is, heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die namens de Autoriteit Persoonsgegevens toeziet op dit register. U kunt de Functionaris Gegevensbescherming bereiken via: 020-6071707 of l.creemers@reade.nl

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?

Bij de Reade Foundation gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. In de verwerking van persoonsgegevens worden niet meer gegevens opgenomen dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw uitdrukkelijke, afzonderlijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag.

Recht op inzage, correctie of vernietiging van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of vernietiging van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

Wijzigingen
Reade behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacy verklaring op de hoogte bent.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd 25 mei 2018.