Dat een bijdrage aan onderzoek veel kan betekenen toont het onderzoek Plants for Joints zonder meer aan. Een multidisciplinair leefstijlprogramma gebaseerd op onbewerkte, gezonde, plantaardige voeding, fysieke activiteit en slapen dat we sinds 2019 steunden en zeer positieve resultaten heeft behaald!

Bekijk de video waarin deelnemers vertellen wat voor impact het programma op hun leven heeft gehad.

“Wij zijn natuurlijk heel dankbaar voor de financiering van de Reade Foundation. Deze bijdrage heeft geleid tot een mooi project, waarin deelnemers een gezondere leefstijl kregen met minder pijn, minder risico op andere aandoeningen en daardoor meer grip op hun eigen leven. Dit gunnen wij andere mensen met reuma of artrose ook!”
Onderzoekers Wendy Walrabenstein en Carlijn Wagenaar

Dat onderzoek verdient een vervolg en dat krijgt het ook. Reade Foundation zal in 2023 dan ook graag helpen met de fondsenwerving voor het veelbelovende vervolgonderzoek ‘Plants for Health’.