Recentelijk hebben we Viggo Waas mogen verwelkomen als nieuwste ambassadeur voor Reade Foundation. Hij weet hoe het is om te revalideren en zet zich samen met onze andere ambassadeurs nu in om aandacht te vragen voor allerlei mooie initiatieven die niet gefinancierd kunnen worden vanuit het reguliere zorgbudget. Waaronder niet alleen zeer waardevolle onderzoeken, maar ook leuke activiteiten voor onze cliënten en allerlei andere zaken die het verblijf bij Reade net een beetje aangenamer maken.

Een goed voorbeeld hiervan is de verbouwing van de vide, wat nu een mooie plek is geworden voor onze klinische revalidanten en waar ze zich kunnen terugtrekken. Even weg van de eigen kamer en bijvoorbeeld ook samen kunnen zijn met familie.

Afgelopen maandag was Viggo bij de feestelijke opening en las prachtig voor uit het boek “Infarct” dat hij samen met Peter Heerschop heeft geschreven. Een mooi begin van een fijne samenwerking!