Onderzoek COVID-19 onder reumapatiënten

COVID-19 in rheumatic patients: a prospective cohort study

 

15 juni 2020 – Het doel van deze studie is te onderzoeken hoeveel patiënten met een reumatologische aandoening COVID-19 hebben doorgemaakt, of deze specifieke patiëntenpopulatie een ander beloop van het virus heeft dan gezonde controlepersonen, en wat de invloed van reumamedicatie hierop is.

Het is al langer bekend dat patiënten met een reumatische aandoening een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van ernstige infecties door het gebruik van immunosuppressieve medicatie. Echter het is onbekend hoe het gebruik van reumamedicatie precies invloed heeft op het ziekteverloop en de immuunrespons bij virale infecties. De SARS-CoV-2 pandemie geeft ons de mogelijkheid om dit uitvoerig te onderzoeken. Het primaire doel van de studie is om de incidentie en de ernst van het coronavirus in deze specifieke patiëntenpopulatie te onderzoeken en te vergelijken met gezonde controlepersonen. De focus zal daarnaast ook liggen op het typeren van de antistofrespons tegen het virus. Het bestuur van Reade Foundation heeft een donatie gedaan om het opstarten van dit onderzoek mogelijk te maken. Meer informatie over deze onderzoeken is te verkrijgen bij Jacqueline Cleton: j.cleton@reade.nl.