Reade Foundation stelt in 2023 een Grant van € 25.000,- (incl. btw) beschikbaar vanuit het Duyvensz Nagel Revalidatiefonds.

Wil jij klinisch onderzoek doen op het gebied van revalidatie? Kijk dan hieronder voor de criteria en aanmeldprocedure.

Doel:

 • Stimulering van onderzoek in de revalidatiezorg.
 • Vergroting van de samenwerking Reade, Amsterdam UMC en VU-FGB; om zo de samenhang tussen wetenschap en praktijk te versterken.
 • Een extra “challenge” om het aantrekkelijk te maken bij Reade onderzoek te doen.

Kandidaten komen in aanmerking bij de volgende voorwaarden:

 • Gepromoveerd of bezig met promotie;
 • Werkzaam bij Reade.

Hoe aanvragen?

 • De aanvraag wordt gedaan vanuit een team van mensen werkzaam bij Reade en Amsterdam UMC. Uiteraard kunnen ook andere instituten participeren in dit onderzoek.
 • De mogelijk betrokkenen zijn wetenschappers, studenten en behandelaren. Het doel hiervan is het maximaal samenwerken van de diverse partijen.
 • Dien een aanvraag in, met daarin doelstellingen, globaal onderzoeksprotocol, tijdspad, kosten, onderzoeksteam, benodigdheden en CV van de aanvrager;
 • Omvang aanvraag: 2 tot maximaal 6 pagina’s;
 • Toevoegen ondertekening en aanbeveling van leidinggevende (bijvoegen e-mail)
 • Onderzoek moet vallen binnen de onderzoekslijnen van Reade (dwarslaesierevalidatie, neurorevalidatie en artrose-, pijn- en reumarevalidatie)
 • Indienen aanvraag vóór 6 maart 2023 bij Jacqueline Cleton (j.cleton@reade.nl), manager Reade Foundation.

Keuze en bekendmaking:

Alle tijdig ingediende aanvragen worden vervolgens beoordeeld (o.a. op relevantie, haalbaarheid, wetenschappelijke kwaliteit en verwachte opbrengst) door een onafhankelijke jury. De jury brengt advies uit aan het bestuur van Reade Foundation. Vervolgens neemt het bestuur de uiteindelijke beslissing over de toewijzing van de beurs.

De uitreiking van de Grant zal plaatsvinden tijdens het Reade Foundation evenement op donderdag 20 april 2023.