Reade Foundation stelt in 2023 een Grant van € 25.000,- beschikbaar vanuit het Dr. Jan van Breemen Reumatologie Fonds.

Wil jij klinisch onderzoek doen op het gebied van reumatologie? Kijk dan hieronder voor de criteria en aanmeldprocedure.

 1. Doel:
 • Versterking van de samenwerking Reade–Amsterdam UMC in het Amsterdam Rheumatology and immunology Center (ARC);
 • Extra stimulans voor klinisch onderzoek, zowel voor individuele ontplooiing als ten goede komend aan de Amsterdamse/Nederlandse behandeling van reuma.
 1. Kandidaten komen in aanmerking bij de volgende voorwaarden:
 • Gepromoveerd of bezig met promotie;
 • Aantoonbaar onderzoek verricht binnen het ARC en/of Reade op het gebied van Reumatologie;
 1. Hoe aanvragen?
 • Dien een aanvraag in, met daarin doelstellingen, globaal onderzoeksprotocol, tijdspad, kosten, onderzoeksteam, benodigdheden en CV van de aanvrager;
 • Omvang aanvraag: 2 tot maximaal 6 pagina’s;
 • Indienen aanvraag vóór 3 maart bij Prof. dr. Nurmohamed (m.nurmohamed@reade.nl)
 1. Keuze en bekendmaking:

Alle tijdig ingediende aanvragen worden vervolgens beoordeeld (o.a. op relevantie, haalbaarheid, wetenschappelijke kwaliteit en verwachte opbrengst) door een jury bestaande uit:

Prof. dr. van Vollenhoven (ARC)
Prof. dr. Huizinga (LUMC)
Prof. dr. Nurmohamed (Reade, voorzitter).

De jury brengt advies uit aan het bestuur van Reade Foundation. Vervolgens neemt het bestuur de uiteindelijke beslissing over de toewijzing van de beurs.